Wednesday, 08.02.2023, 01:03 Добре дошли Guest | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Total of answers: 504
Статистики

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Вход във форума

За вас родители


Уважаеми родители,

Вашето дете има право:

· Да избира предмети, които да изучава в часовете по задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ и свободно избираема подготовка /СИП /

· Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания и периодика

· Да получава стипендия (за отличен успех или социална) при определени условия

· Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в гимназията

· Да бъде ритмично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график

· Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения

· Да посещава производствени фирми и предприятия, за да се запознава с предмета на дейност, организацията на труд, да се усъвършенства и да показва своите професионални компетенции

· Да получи ІІ и ІІІ квалификационна степен по специалността, която изучава

· Да се обучава в Учебния център на училището за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория "В" и "C"

· Да спортува в модерните физкултурен салон и фитнес зала, залата за тенис на маса и на спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло

 

 

Ваше задължение е:

· Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.);

· Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция.

· Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

· Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

· Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

· Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си;

· Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите;

· Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика за провеждането им

· Ваше право и задължение е да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца.

· Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета.

· Да разписвате медицинските бележки, които се дават на Вашето дете при отсъствие по болест

Вие имате право:

· Да изисквате условия за пълноценно протичане на учебно-възпитателния процес в училището;

· На пълна информация за обучението и възпитанието на Вашите деца;

· На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на Вашите деца;

· Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

· Да участвате в родителските срещи;

· Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището;

· Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

· На педагогическо съдействие при възникване на проблеми

· Да участвате в заседанията на Училищната комисия по превенция на противообществените прояви на учениците и в Педагогически съвет, когато се обсъжда поведението на Вашето дете

· Да подадете уведомително писмо за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини- до 3 дни в една учебна година

· Да подадете писмена молба за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини, с разрешение на директора на училището- до 7 дни в една учебна година

Търси
Календар
«  February 2023  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Приятели на сайта
  •