Wednesday, 08.02.2023, 00:41 Добре дошли Guest | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Total of answers: 504
Статистики

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Вход във форума

Тест по ГОРИВНА СИСТЕМА НА ДВГ


[i][u]ГРУПА ВЪПРОСИ ПО ГОРИВНА СИСТЕМА НА ДВГ[/u][/i]

[b]1[/b][b]. Дизеловото гориво се характеризира с:[/b]

а) октаново число

б) цетаново число

в) калилно число

[b]2. Цетановото число на дизеловото гориво характеризира:[/b]

а) плътноста и вискозитета на горивото

б) способността на дизеловото гориво да се самовъзпламенява

в) антидетонационната устойчивост

[b]3. [/b][b]Какви свойства на бензините се определят от октановото число?[/b]

а/ Склонност към самовъзпламеняване;

б/ Вискозитетно – температурни;

в/ Антидетонационни.

[b]4. [/b][b]Какви свойства на дизеловите горива  се определят от цетановото число?[/b]

а/ Вискозитетно –температурни;

б/ Склонност към самовъзпламеняване;

в/ Топлинна стойност.

[b]5.  [/b][b]Горивният процес в четири-тактовите бензинови двигатели се извършва:   [/b]

а)При почти постоянен обем;

б)При почти постоянно налягане;

в)На два етапа – първият е при почти постоянен обем, а вторият е при почти постоянно налягане;

[b]6. [/b][b]Определете вида на гориво – въздушна смес [/b][b] при[/b][b] [/b][b]коефицент на [/b][b]въздушно отношение[/b][b]  [/b][font= Symbol;mso-ascii-font-family:]a[/font] [font=Symbol;mso-ascii-font-family:]<[/font] 1[b].[/b]

[font= 'Times New Roman', serif;]а)Богата;                     б) Нормална;              в[/font][font= 'Times New Roman', serif;])  Бедна[/font][font= 'Times New Roman', serif;].[/font]

[b]7[/b][b]. Какво означава въздушно отношение?[/b][b][/b]

а/ отношението на действителното  количество въздух в цилиндъра към теоритично  необходимото  за изгаряне на  количеството гориво  в сместа.

б/ колко въздух изгаря двигателя при изгарянето на 1 кг. гориво

в/ отношението на теоритично необходимото към действителното количество въздух необходимо за изгаряне на количеството гориво  в сместа[b] [/b]

[b]8[/b][b]. При кой режим на работа на ДВГ се изисква преобогатена /най-богата/ горвовъздушна[/b] смес ?

     а) При пускане на студен ДВГ

     б) При максимална мощност

     в) При работа на празен ход.

[b]9[/b][b]. Признак за бедна горивна смес е:[/b]

а) двигателя се ускорява бързо

б) "пукане" в карбуратора на двигателя

в) "гърмежи" в шумозаглушителя

[b]10[/b][b]. При нарушаване  херметичността на игления клапан на карбуратора горивната смес:[/b]

а) става богата

б) става бедна

в) не оказва влияние

[b]11[/b][b].  Карбураторът е устройство за:[/b]

а) преминаване на гориво;

б) преминаване на въздух;

в) образуване на ГВC – гориво-въздушна смес

[b]12[/b][b]. Ко[/b][b]е устройство[/b][b] на карбуратора обеднява гориво-въздушната смес:[/b]

а/ ускорителната помпа

б/ главното дозиращо устройство

в/ икономайзера

[b]13.[/b][b] При  кой режим на работа на ДВГ от [/b][b]устройствата[/b][b] на карбуратора  се изисква най-богата  гориво-въздушната смес:[/b]

а/ при работа на празен ход

б/ при първоначално пускане на студен ДВГ

в/  при максимална мощност       

[b]14[/b][b]. Ко[/b][b]е устройство[/b][b] на карбуратора обогатява гориво-въздушната смес при режим на [/b][b]рязко [/b][b]ускоряване::[/b]

а/ ускорителната помпа

б/ главното дозиращо устройство

в/ икономайзера

[b]15[/b][b]. В следствие на неизправност [/b][b] [/b][b]на ко[/b][b]е устройство[/b][b] на карбуратора [/b][b]е невъзможно рязко[/b][b] ускор[/b][b]яване[/b][b] на автомобила?[/b]

а) икономайзера

б) ускорителната помпа

в) главната дозираща система

[b]16[/b][b]. При системите за впръскане на бензин дозирането на гориво се извършва:  [/b]

а) за всеки работен цикъл на ДВГ

б) за всеки режим на работа

в) за всеки такт на ДВГ

[b]17. Горивонагнетателната помпа на дизелов двигател с вътрешно горене е предназначена:[/b]

а) да осигури високото налягане на въздуха, необходимо за подаването му в цилиндрите

б) да осигури високото налягане на горивото и въздуха, необходими за осъществяване на работния цикъл

в) да дозира количеството гориво според режима на работа на ДВГ и осигури високото налягане на горивото

[b]18[/b][b]. По какъв начин се променя количеството впръсквано в цилиндрите [/b][b]дизелово [/b][b]гориво[/b][b] при ДВГ с редова ГНП[/b][b] ?[/b]

      а) Увеличаване оборотите на ГНП

      б) Увеличаване дебита на ГПП

      в) Завъртане буталцето на ГНП

[b]19[/b][b].  При обемното смесообразуване при дизеловите двигатели се използват:[/b]

     а) едноотворни разпръсквачи;

     б) многоотворни разпръсквачи;

     в) щифтови разпръсквачи

[b]20[/b][b].  „[/b][b]Т[/b][b]върдата" работа на диз[/b][b]e[/b][b]ловия двигател[/b][b] се определя:[/b]

а/ от чистотата на горивото

б/ от начина на смесообразуването

в/ от работата на гориво нагнетателната помпа

[b]21[/b][b].[/b][b] [/b][b] Къде се намира разтоварващия клапан в горивната система на дизеловия ДВГ?[/b]

     а) В ГНП

     б) В ГПП

     в) В дюзите

[b]22[/b][b]. В дизеловата горивна система [/b][b]Common[/b][b] [/b][b]rail[/b][b] високото налягане на горивото:[/b]

а) се създава независимо от оборотите на двигателя

б) с увеличаване на оборотите, налягането се увеличава

в) налягането е ниско само при празен ход на двигателя

[b]23[/b][b]. Наличието на въздух в горивната система на дизелов двигател може да бьде причина за:[/b]

а) невъзможност за пускане на двигателят в действие

б) двигателят не може да се спре

в) преохлаждане на двигателя

[b]24. Подмяната на горивопроводите за високо налягане в горивната система на дизелов двигател с горивопроводи с различна дължина и диаметър спрямо старите:[/b]

а) не предизвиква промяна в нормалната работа на двигателя

б) предизвиква подобряване работата на двигателя

в) предизвиква влошаване работата на двигателя

[b]25. [/b][b]Какво означава „димна работа” при дизелови ДВГ?[/b]

а/ Работа на много бедни горивовъздушни смеси;

б/ Непълно горене, свързано с отделяне на неизгорял въглерод( саждообразуване);

в/ Пълно горене и образуване на въглероден оксид.

[font= 'Times New Roman', serif;]26[/font][font= 'Times New Roman', serif;].[/font][font= 'Times New Roman', serif;] [/font][font= 'Times New Roman', serif;]Каква е причината отработилите газове на дизеловия двигател да имат черен цвят?[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]а) поради по-голямото количество на въглероден оксид в изгорелите газове[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]б) поради по-голямото количество на азотни окиси в изгорелите газове[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]в) поради наличие на неизгорял въглерод(сажди) в изгорелите газове[/font]

[font= 'Times New Roman', serif;]27.[/font][font= 'Times New Roman', serif;] [/font][font= 'Times New Roman', serif;]Въглеродният оксид достига най-голямо съдържание в отработилите газове при работа на двигателя:[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]а) в режим на празен ход[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]б) в режим на пълни натоварвания[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]в) в режим на резки натоварвания[/font]

[b]28[/b][b]. Какво означава „рециркулация на отработените газове"?[/b]

а/ пропускане на известно количество газове от изпускателния във всмукателния колектор

б/ намаляване на вредните емисии

в/ понижаване на мощността и икономичността на  автомобила

[b]29[/b][b]. При рециркулация на отработилите газове се намалява:[/b]

а) СО /въглероден оксид/

б) HС /въглеводороди/

в) NОх /азотни оксиди/

[b]30[/b][b]. Датчикът [/b][b]λ[/b][b] - сонда подава в  електронният блок за управление сигнал за:[/b]

а) вредните вещества в отработилите газове

б) съдържанието на кислород в отработилите газове

в) СО, НС, NОх

[b]31. Катализаторът е:[/b]

а) устройство от горивната система, предназначено да неутрализира токсичността на отработилите газове чрез доокисляване на продуктите на непълно горене

б) устройство от горивната система, предназначено да намали разхода на гориво при режим на пълни натоварвания

в) устройство от горивната система, предназначено да увеличи мощността на двигателя с вътрешно горене при режим на пьлни натоварвания

[font= 'Times New Roman', serif;]32.Честотата на въртене на турбокомпресора достига стойности:[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]а) 1[/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;] [/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]000 – 2[/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;] [/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]000 оборота в минута[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]б) 10[/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;] [/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]000 – 20[/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;] [/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]000 оборота в минута[/font]

[font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]в) 100[/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;] [/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]000 – 200[/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;] [/font][font= 'Times New Roman', serif; font-weight: normal;]000 оборота в минута[/font]

[b]33[/b][b]. Защо е необходимо да се проверява чистотата на вентилационния отвор на капачката на резервоара ?[/b]

      а) От хигиенни съображения

      б) За да се предотврати изменението на налягането в резервоара

 

      в) За да може да се налива гориво

4. С коя позиция на показаната фигура на на горивния факел е означена външната зона?   

а) 1;            б) 2;                   в) 3[b][/b]

 

 35. С коя позиция на показаната фигура е означен детайла , който  оказва влияние на налягането на подаваното гориво?       

  а) 7;      б) 14;      в) 4

 

 36. При горивна система на бензинов двигател с централно (едноточково) впръскване, обогатяването на горивната смес става чрез:

      а) Увеличаване продължителността на фазите (времето) на впръскване на горивото

      б) Увеличаване количеството на впръсканото гориво без да се променя продължителността на фазите (времето)  на впръскване     

      в) Впръскване на допълнително количество гориво през повече дюзи

37. Какъв е броят на дюзите при горивна система за многоточково впръскване(пълен инжекцион), хидромеханичен тип на четирицилиндров бензинов двигател с работен обем 1580 см3 и мощност65 kW

      а) 1

      б) 4

      в) 5 (само при пускане на студен двигател)

Търси
Календар
«  February 2023  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Приятели на сайта
  •