Wednesday, 08.02.2023, 01:26 Добре дошли Guest | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Total of answers: 504
Статистики

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Вход във форума

Тест по СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ на АТТ


ГРУПА ВЪПРОСИ ПО СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ  на АТТ

1. Към задвижващата част на съединителя се отнасят :

а) огледалната повърхност на маховика, кожухът, притискателният диск и

притискателната пружина

б) феродовия диск с вала

в) педала на съединителя, възвратните пружини на педала, главния

цилиндър, опорния лагер             

2. В какви граници трябва да бъде свободния ход на педала на съединителя ?

      а) 10-15 мм

      б) 30-50 мм

      в) 100-180 мм

      г) 10-15 см

3.Включването на съединителя трябва да се извършва чрез:.

а)рязко отпускане педала на съединителя;

б)плавно натискане педала на съединителя;

в)плавно отпускане педала на съединителя.

4.Трудното включване на предавките при докрай натиснат педал на съединителя е признак за:

а) малък свободен ход на педала на съединителя

б) голям свободен ход на педала на съединителя

в) липса на свободен ход на педала на съединителя

5. При напълно натиснат педал, съединителят не отделя. Причината е:

а) малък свободен ход на педала на съединителя

б) износен аксиален (притискащ) лагер на съединителя

в) залепнал феродов диск към маховика

6.Под № 2 на фигурата e означено:             

а)Главина;             б)Аксиален лагер;              в) Водим диск


7. Триещият еднодисков съединител на автомобила при ненатиснат педал е:

 а) постоянно изключен и предава Мв

 б) постоянно включен и предава Мв

 в) в неутрално положение

8. При освобождаване на педала на съединителя се появява шум. Каква е причината?

а) износен аксиален (притискащ) лагер на съединителя

б) пружините на демпфера (гасителя на усукващи трептения) на съединителя са счупени или охлабени

в) голям свободен ход на педала на съединителя

9. На показаната фигура с позиция 6 е означен:

а) водимият диск

б) притискателният диск

в) кожухът на съединителя

10. Между кои части се извършва триене при включен съединител?

а/ между 1, 5 и 2

б/ между 1, 3 и 4

в/ между 1, 2 и 411. Кои са водимите  части на съединителя?

а/ Феродов (фрикционен) диск и първичен вал на прдавателна кутия;

б/ Притискателен диск и маховик;

в/ Притискателен диск и вторичен вал на предавателна кутия.

12. Предавателното число в предавателната кутия  показва :

а) колко пъти се променя Мв и скоростта на движение на входящия и

изходящия вал

б) броят на зъбите на зъбните колела

в) оборотите на въртене                                                                                                                                                                       

13. За какво служи синхронизатора в предавателната кутия ?

      а) За изравняване на периферните скорости на зъбните колела и лесното им зацелване

      б) За фиксиране на включена предавка

      в) За превключване на предавките

14.  Синхронизаторът е механизъм в предавателната кутия, който служи за:

 а) самоизключване

 б) изравняване на честотата на въртене на съответния вал и на зъбното

колело

 в) против включване на две предавки

15. Промяната на скоростта на движение на автомобилите и теглителната

сила се осъществява в трансмисията от:

а) съединителя   

б) предавателната кутия  

в) карданното предаване

16.Самоволно изключване на предавките е признак за:

а) повредени фиксатори

б) износени уплътнители

в) изкривени плъзгачи

17. Самопроизволно изключване от предавка се получава при повреден:

а) фиксатор

б) синхронизатор

в) плъзгач

18.Коя предавка в предавателната кутия наричаме "директна"?

а) при която предавателното число е по-голямо от единица

б) при която предавателното число е по-малко от единица

в) при която предавателното число е равно на единица

19. Когато лостът за смяна на предавките е включен на I- предавка с цел

потегляне е необходима по-голяма мощност и по-малка скорост на

 движение. Как се постига това:

а) чрез двойка зъбни колела, която намалява оборотите на междинния

вал и  изходящия вал

б) чрез зъбни колела с еднакъв брой зъби

в) чрез двойка зъбни колела, които увеличават оборотите на междинния

 вал

20. Предавателно число в двойка зацепени зъбни колела наричаме:

а) отношението на оборотите на водимото към оборотите на водещото зъбно колело

б) отношението на ъгловата честота на въртене на водимия вал към ъгловата честота на въртене на водещия вал

в) отношението на броя на зъбите на водимото зъбно колело към броя на зъбите на водещото зъбно колело

21. На посочената фигура предавателната кутия е:

а) двувалова предавателна кутия

б) тривалова предавателна кутия

в) автоматична предавателна кутия

 

22. Самоизключване на предавките в предавателната кутия се получава при:

а) неправилно регулиран съединител

б) отслабване на пружините на фиксаторите

в) висок вискозитет на маслото

23. На фигурата с позиция 3 е показано:

а) водещ вал

б) водим вал

в) междинен вал


24. Коя предавка в предавателната кутия наричаме "индиректна"?

а) при която предавателното число е по-голямо от единица

б) при която предавателното число е по-малко от единица

в) при която предавателното число е равно на единица

25. Какво е предназначенето на синхронизатора в предавателна кутия?

а/ Устройство за понижаване на шума в предавателна кутия;

б/ Устройство за понижаване на предавания въртящ момент;

в/ Устройство за безударно включване на предавките.

26. Предназначението на карданното предаване е:

    а/ да увеличава предавания въртящ момент и да изменя посоката му под ъгъл 90°

    б/ да осигурява различни ъглови скорости на въртене на двигателните колела.

    в/ да предава въртящ момент между валове,които изменят положението си един спрямо друг.

27. Карданното предаване служи да предава Мв под непрекъснато променящ

 се ъгъл между валовете :

  а) на съединителя и диференциала

  б) изходящия вал на предавателната кутия и главното предаване

  в) на карданния вал и полуваловете       

28. Според ъгловите си скорости карданните предавания биват ?

      а) Зъбни и ремъчни

      б) Синхронни и асинхронни

      в) Твърди и еластични

      г) Ремъчни и верижни

29. Вибриране на карданния вал се получава при:

а) износване на уплътнителя на шлицевото съединение

б) огъната или смачкана тръба на карданния вал

в) износване на шлиците

30. В колко равнини  са разположени  вилките на  карданното предаване ?

а/ Една;

б/ Две;

в/ Четири.

31. Предназначението на главното предаване е:

    а/ да увеличава предавания въртящ момент и да изменя посоката му под ъгъл 90° .

    б/ да осигурява различни ъглови скорости на въртене на двигателните колела.

    в/ да предава въртящ момент между валове,които изменят положението си един спрямо друг.

32. Главното предаване служи да предаде Мв под ъгъл 900  чрез пиньон и

 корона. При главното предаване :

 а) се намалява Мв и скоростта на движение на

автомобила

 б) се увеличава Мв и намалява скоростта на движение на автомобила

 в) не се променя Мв и скоростта на движение на автомобила

33. При кои транспортни средства се използват главни предавания с големи предавателни отношения ?

      а) Леки автомобили

      б) Товарни автомобили

      в) Трактори и кари

34. Какви механизми се монтират в задния задвижващ мост ?

      а) Главно предаване , диференциал и полувалове

      б) Колелата и спирачните механизми

      в) Кормилния трапец

35. Липсата на главно предаване в автомобила би довело до:

а/ прекомерно намаляване на размерите на предавателната кутия;

б/ прекомерно увеличаване на резмерите на предавателната кутия;

в/.невъзможност за предаване на въртящ момент към задвижващите колела.

36. По какво се различава хипоидното от конусното главно предаване?

а) хипоидното предаване е с конусни прави зъби

б) оста на пиньона на конусното предаване е по-ниско от оста на короната

в) оста на пиньона на  хипоидното предаване е по-ниско от оста на короната

37. Какво е предимството на хипоидното пред конусното главно предаване?

а) по-малки габарити

б) по-занижени изисквания към мазането

в) позволява снижаване на центъра на тежестта на автомобила

38. Каква е причината, ако има повишен шум в главното предаване?

а) по-голямо количество масло

б) повишена натегнатост на лагерите

в) износен гумен уплътнител

39.Функцията на  диференциал е:

а) разпределя поравно въртящият момент и оборотите към задвижващите колела

б) разпределя въртящият момент към задвижващите колела според сцеплението им с пътя

в) разпределя въртящият момент към задвижващите колела в определено съотношение

40. Кои са основните елементи на симетричен конусен диференциал?

а/ първичен и вторичен вал;

б/ пиньон и корона;

в/планетни и сателитни зъбни колела.

41. Диференциалът е механизъм , който:

  а) разпределя постъпващия енергиен поток между двете задвижващи

колела, като позволява честотата им на въртене да бъде различна

  б) служи за движение по права линия

  в) работи само по време на завой            

42. Самоблокиращият диференциал:

а) разпределя поравно въртящият момент и оборотите към задвижващите колела

б) разпределя въртящият момент към задвижващите колела според сцеплението им с пътя

в) разпределя въртящият момент към задвижващите колела в определено съотношение

43. Какъв вид диференциален механизъм се използва с цел повишаване проходимостта на автомобила?

а/ Диференциален механизъм с повишено триене;

б/ Диференциален механизъм с понижено триене;

в/ Диференциален механизъм с постоянно триене.

44. Полуваловете свързват и предават Мв от:

 а) диференциала на задвижващите колела

 б) главното предаване на управляващите колела

 в) карданното предаване на диференциала

45.Коя схема на лагеруване на полувал е показана на дадения чертеж:

а) напълно разтоварена

б) ¾ разтоварване от Мог

в) ½ разтоварване от Мог


 

 

 

 

Търси
Календар
«  February 2023  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Приятели на сайта
  •